Портфолио 2016-12-13T23:14:29+00:00
2016-11-23T01:12:15+00:00

Дизајн реклама за новинске огласе – Декус

Дизајн реклама за новинске огласе - Декус Дизајн комплета рекламних решења за за фирму Декус различитих по димензијама и садржају за потребе штампе више типова реклама у дневним новинама "24 сата". [...]